Wie zijn wij

Balavikas vzw

 Samenwerking

Sinds oktober 2012 is er een samenwerking met de kloosterorde van JMJ (Jezus Maria Joseph). Hun aandacht gaat naar die mensen die geen ontwikkelingskansen krijgen omdat ze paria’s of ‘dalits’ zijn. Het zelfbeeld van dalits is aangetast omdat men generaties lang op hen heeft neergekeken. Hun eigenwaarde teruggeven is een langzaam proces maar kleinschalige steun brengt veel in beweging. Met het organiseren van zelfhulpgroepen en vorming geven de zusters deze mensen hun zelfstandigheid terug.
In India is zuster Joshi Kataru de contactpersoon voor Balavikas. Zij werkt ook bij de erkende NGO Social Welfare Sociaty en het is met die organisatie dat de vzw sinds 2016 samenwerkt.
Sinds 2020 werken we ook met de ngo LAMP (Literacy Agriculture and Medical Project for rural development). Om bestaande rechten van personen met een beperking te doen naleven en de dienstverlening te verbeteren.

Over ons

Drie hoofddoelen

Elk dorp heeft zijn ‘dalits’. Een dalit is een persoon die buiten het kastensysteem valt. Hij woont aan de rand van het dorp in een hut, zonder water, elektriciteit, sanitaire voorzieningen, zonder scholing en meestal zonder werk. Eenzijdige voeding, ziekte en slechte woonomstandigheden verhogen de kans op het krijgen van een kind met een beperking. Externe hulp is echt noodzakelijk. Daarom werkt de vzw Balavikas rond drie doelstellingen: gezondheid, kennis en vaardigheden en werkgelegenheid.

1. Een goede gezondheid

kan alleen worden bereikt en ook behouden wanneer aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn: gezond drinkwater, degelijke sanitaire voorzieningen, hygiëne, voedzame maaltijden, een veilige huisvesting en medische zorg. Verder kunnen behandelingen en/of heelkundige ingrepen de mobiliteit van personen met een beperking verhogen.

2. Kennis en vaardigheden

worden verworven via diverse vormen van theoretisch en praktisch onderwijs. Kinderen met een beperking worden zelfstandiger door het volgen van een beroepsopleiding. Vroegtijdige schoolverlaters krijgen een extra vorming in functie van werk zodat ze een eigen inkomen hebben en een gezin kunnen stichten.

3. Werkgelegenheid.

Om in de maatschappij te kunnen functioneren is het belangrijk dat jongeren met een beperking geheel of gedeeltelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ouders van de kinderen die voortdurend zorg nodig hebben, krijgen onze steun om een eigen winkeltje of een werkplaats te starten. Met de inkomsten kunnen ze hun gezin onderhouden en toch dicht bij hun kind zijn. De betrokkenheid van de ouders is belangrijk om de hulp te doen slagen.

Het geheim van gelukkige kinderen.

VZW BALAVIKAS HELPT GEZINNEN IN HUN BASISBEHOEFTEN.
Onze droom is om ook hen op andere vlakken te ondersteunen, specifieke hulp van kiné of ontwikkelingsstimulatie aan huis.

De vzw

Historiek van de vzw

De vzw is gegroeid uit een persoonlijk engagement van Chris Stellfeld en Mich Melis naar aanleiding van een financiële adoptie in 1988.
Mekala Swaroop was het eerste kind die via financiële adoptie geholpen werd om naar school te kunnen gaan. De verantwoordelijke van de adoptieorganisatie vroeg toen om ook personen met een beperking in de regio te steunen.

Chris en Mich2020 10 01 vzw 07 bew zijn spontaan ingegaan op deze vraag en de eerste initiatieven werden genomen. Het project kreeg omvang en de acties werden talrijker. Met de hulp van familie en sympathisanten, met de steun van collega’s van Het GielsBos (een voorziening voor personen met een beperking), met de steun van de Provincie Antwerpen, de gemeente Lille en Vosselaar kon er op vele vlakken hulp geboden worden.
In 2009 werd de vzw Balavikas opgericht en traden Gib Plessers, Marij Elewaut en Michel Huybrechts toe tot het bestuur. Sinds oktober 2012 is er een samenwerking met de zusters van JMJ, een Indische NGO. In 2017 kwam Christine Goris de vzw versterken.

Sinds 2020 werken we ook met de ngo LAMP van Paul Solomon.

Wie zijn wij

Balavikas betekent:
‘Integrale ontwikkeling van kinderen'

Contact

vzw Balavikas
Bolk 11A bus 3
2350 Vosselaar
Erkenningnr.: 0810-770-144
Email : balavikasvzw@gmail.com

Lees onze nieuwsbrieven

Op regelmatige basis verzenden we een Nieuwsbrief. Wens je onze Nieuwsbrief te ontvangen, laat dan hier je e-mail adres achter.
Hierdoor blijf je constant op de hoogte van onze activiteiten. Je kan alvast de vorige uitgaven bekijken op onze pagina 'Nieuws'

Nieuwsbrief

Weet dat jouw steun en aanwezigheid op onze activiteiten ons heel veel plezier doen.
Samen met jou maken we alles beter..
Ga naar onze contact pagina en vraag naar onze nieuwsbrief.

logo balavikas60